Destination Himmerland

Et bæredygtigt Himmerland

Hos Destination Himmerland har vi en ambition om at udvikle turisme, der fremmer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det gør vi bl.a. ved at arbejde aktivt med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Vi tør godt at have store ambitioner, og vi vil gerne gå forrest og sætte strategisk retning for den bæredygtige turismeudvikling i Himmerland. Vi har en ambition om at bidrage til at øge turismeerhvervets viden om bæredygtighed og grøn omstilling, hvilket kræver, at vi som destinationsselskab løbende evaluerer og forbedre vores interne bæredygtighedsindsats, samtidig med at vi tilfører inspiration og ny viden, der fremmer både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed hos turismeerhvervet. 

 


DELTAG I GREEN TALK 9. SEPTEMBER

Kom med til Kick-off på projektet Next Step Himmerland 9. september kl. 14.00-17.00 på Hotel Amerika! Projektet skydes i gang med en GreenTalk, hvor alle er velkommen. 

 

>> Læs mere og tilmeld dig her <<

 

 

For Destination Himmerland er bæredygtighed ikke en slutdestination, men en rejse - en rejse som vi er på i fællesskab med vores turismeerhverv. Med vores arbejde som destinationsselskab vil vi gerne gøre en forskel og samtidigt sikre, at vi udvikler turisme, der tager hensyn til vores omgivelser i forhold til miljø, klima og vores lokalsamfund. 

Turisterne efterspørger i stigende grad bæredygtige tiltag og produkter i deres valg af ferieform og feriested. Derfor mener vi, at vi har et vigtigt ansvar i at bidrage til, at vores destination kan imødekomme denne efterspørgsel. Vi tror på, at vi sammen kan fastholde og indfri ambitiøse mål for bæredygtighed og grøn omstilling i erhvervet samtidig med, at vi udvikler destinationen og de oplevelsesmæssige produkter, der er skaber værdi for både turister, lokalsamfund og miljø.

For at sikre at vi kontinuerligt forbedrer vores bæredygtighedsindsats, har vi fokus på, at vi løbende videndeler med samarbejds- og sparringspartnere, således at vi holder os skarpe på ny viden, nye teknologier og digitale løsninger, der kan bidrage til at fremme turisme på bæredygtig vis. 

Destination Himmerland vil være frontløbere for erhvervet, så vi vil sætte barren et niveau højere og med vores egen adfærd inspirere andre til bæredygtig og grøn omstilling. Derfor, er bæredygtighed et grundlæggende vilkår i vores drift, som integreres i vores organisationsadfærd og forbrug. Det skal indtænkes som en naturlig del i alle turisme-udviklingsprojekter og markedsføringen af Destination Himmerland. 

Dette sikrer, vi ved, at vi i overensstemmelse med vores indkøbspolitik træffer bæredygtige valg, som tilgodeser miljømæssige, økonomiske og menneskelige hensyn. Samtidig inspirerer vi destinationens erhverv, til at gøre det samme. 

Har du gode idéer til bæredygtige indsatser?

Har du feedback til Destination Himmerlands bæredygtighedsindsats,
så send en mail til projektleder for bæredygtighed, Louise Storgaard Nielsen: 

louisesn@destinationhimmerland.dk